ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมทูน่า (Infographic)

มีนาคม 2559

อุตสาหกรรมทูน่า ปี 2558

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมปลาทูน่าปี 2559
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมทูน่า (Infographic)
อุตสาหกรรมปลาทูน่า