อุตสาหกรรมกาแฟ

มีนาคม 2559

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดกาแฟคั่วที่ได้จากต้นกาแฟ และเป็นเครื่องดื่มได้รับความนิยมมากที่สุดของโลกชนิดหนึ่ง โดยกาแฟจัดเป็นพืชเขตร้อนแถบเอเซียใต้และแอฟริกา ดังนั้นต้นกาแฟจะเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้นตามเส้นศูนย์สูตรของโลก เช่น แอฟริกา เอเซีย และอเมริกาใต้ ส่วนการปลูกต้นกาแฟให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนั้นควรเพาะปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางและระบายน้ำได้ดี อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกต้นกาแฟอยู่ที่ 25-32 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 1,900 มิลลิเมตรต่อปี นอกจากนี้     สี กลิ่น และรสชาติของกาแฟจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูก สภาพภูมิอากาศ สายพันธุ์ และกระบวนการผลิต

กาแฟเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก โดยมี 2 สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด คือ พันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้า ในปี 2558 ผลผลิตกาแฟอยู่ที่ประมาณ 9 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นพันธุ์อาราบิก้าร้อยละ 62 และพันธุ์โรบัสต้าร้อยละ 38 ของผลผลิตทั้งหมด ส่วนประเทศที่เป็นผู้นำในการผลิตกาแฟ 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ บราซิล เวียดนาม โคลอมเบีย อินโดนีเซีย และเอธิโอเปีย ตามลำดับ

อันดับประเทศที่ผลิตกาแฟสูงที่สุดในโลก ปี 2558

ผลผลิตกาแฟของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากที่เคยผลิตได้ประมาณ    1 แสนตัน ต่อปี แต่ปัจจุบันกลับเหลือเพียงประมาณ 29,000 ตัน เท่านั้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น ปาล์มน้ำมันหรือยางพารา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ส่งผลให้ผลผลิตกาแฟของไทยลดลงค่อนข้างมาก

แสดงพื้นที่ให้ผลผลิต และผลผลิตกาแฟในประเทศไทย ปี 2552-2558

ในปี 2558 ประเทศไทยมีครัวเรือนที่ปลูกกาแฟอยู่ประมาณ 24,000 ครัวเรือน และมีเนื้อที่ให้ผลผลิตกาแฟอยู่ที่ประมาณ 252,377 ไร่ ลดลงจากปี 2557 ประมาณ 8,225 ไร่ ส่วนผลผลิตกาแฟปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 29,643 ตัน ลดลงจากปี 2557 8,809 ตัน และผลผลิตต่อไร่ต่อเนื้อที่อยู่ที่ 104 กิโลกรัมลดลงจากปี 2557 41 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตในประเทศที่ลดลงมีสาเหตุปัญหาฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง โดยเฉพาะในจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้ามากที่สุดในประเทศ โดยผลผลิตในปี 2558 เหลือเพียง 11,358 ตัน จากเดิมที่มีผลผลิตในปี 2557 อยู่ที่ 22,475 ตัน

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

อุตสาหกรรมสุกรไทย
สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายสาขา : อุตสาหกรรมกาแฟ
อุตสาหกรรมโคนม
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมกาแฟ (Infographic)