ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมสับปะรด (Infographic)

กุมภาพันธ์ 2559

อุตสาหกรรมสับปะรด ปี 2558

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2560
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมสับปะรด (Infographic)
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2559