สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งปี 2559

ธันวาคม 2558

คาดการณ์ปริมาณผลผลิต ส่งออก และราคากุ้งไทย ปี 2559

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายสาขา: อุตสาหกรรมกุ้ง
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี 2560
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมกุ้ง (Infographic)
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งปี 2559