เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลของไทย

ตุลาคม 2563

1. การผลิต

  • คำจำกัดความ

ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล (Functional Drink) ของไทยอาจไม่ใช่ตลาดใหม่ เพียงแต่เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากกระแสรักสุขภาพและการกินอยู่ที่ดีซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคชาวไทยต่างหันมาใส่ใจในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของพวกเขามากขึ้น โดยทั่วไปเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล จะหมายถึงเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ที่มีการเติมส่วนผสมของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนจำเป็น สารสกัดจากสมุนไพรและพืชผักผลไม้ ซึ่งเครื่องดื่มบางชนิดอาจมีสารอาหารที่จำเป็นอยู่แล้วแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เช่น การเติมวิตามินดีและแคลเซียมในเครื่องดื่มนม ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลในตลาดไทย 

download PDF