สับปะรด

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2559

กุมภาพันธ์ 2559

คาดการณ์การส่งออกสับปะรดกระป๋องปี 2559

คาดการณ์สัดส่วนตลาดส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยปี 2559 (7 อันดับแรก)-ในรูปปริมาณ

download PDF