กุ้ง

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี 2560

ธันวาคม 2559

download PDF