กาแฟ

อุตสาหกรรมกาแฟ

เมษายน 2560

สายพันธ์กาแฟที่นิยมปลูกในประเทศมี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ โรบัสต้า มีสัดส่วนการผลิตในไทยร้อยละ 80 เป็นการแฟที่มีรสชาติเข้มข้น นิยมปลูกทางภาคใต้ของไทย ได้แก่ ชุมพร ระนอง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี และอาราบิก้า มีสัดส่วนการผลิตในไทยร้อยละ 20 มีปริมาณกาแฟอีนต่ำและมีรสชาติอ่อนนุ่ม ซึ่งนิยมปลูกทางภาคเหนือของไทย ได้แก่ เชียงราย และเชียงใหม่ แต่เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตต่อปีค่อนข้างน้อย ทำให้ส่วนใหญ่จะนำมาบริโภคในประเทศเป็นหลัก และมีราคาค่อนข้างสูง  ทั้งนี้ จังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ 5 อันดับแรกได้แก่ ชุมพร ระนอง เชียงราย เชียงใหม่ และลำปางตามลำดับ

download PDF