สับปะรด

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2560

มิถุนายน 2560

 

ปริมาณ

(ตัน)

เติบโต
(
%YoY)

มูลค่า

(ล้านบาท)

เติบโต
(
%YoY)

ราคาส่งออก

(บาท/ตัน)

เติบโต
(
%YoY)

รายไตรมาส

Q1/2559

156,966

25.5%

6,624

44.0%

42,263

14.3%

Q2

138,671

-3.7%

5,836

8.0%

43,052

13.1%

Q3

83,578

-15.0%

3,509

-10.6%

41,983

1.2%

Q4

115,892

-6.2%

4,936

-6.9%

42,872

-2.5%

Q1/2560

153,513

-2.2%

6,271

-5.3%

39,290

-7.0%

Q2f

143,000

3.1%

5,600

-4.0%

39,161

-9.0%

Q3f

86,000

2.9%

3,350

-4.5%

38,953

-7.2%

Q4f

117,500

1.4%

4,580

-7.2%

38,979

-9.1%

รายปี

ปี 2558

490,851

-

19,230

-

39,177

-

ปี 2559

495,106

0.9%

20,905

8.7%

42,223

7.8%

ปี 2560f

500,013

1.0%

19,801

-5.3%

39,601

-6.2%

download PDF