อาหารพร้อมรับประทาน

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน

กุมภาพันธ์ 2560

รูปแบผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานที่จำหน่ายในไทยประกอบไปด้วยอาหาร 4 เชื้อชาติหลัก ได้แก่ อาหารสัญชาติไทย สัญชาติจีน สัญชาติอิตาเลี่ยน และสัญชาติญี่ปุ่น โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 


1.    อาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็น-แช่แข็ง (Chilled-Frozen Ready Meals)  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ของมูลค่าการจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานทั้งหมดในประเทศ เป็น
อาหารพร้อมรับประทานที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส (อาหารแช่เย็น) และอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส (อาหารแช่แข็ง) ทำให้สามารถรักษาความสดของส่วนประกอบได้จากความเย็นที่ทำการเก็บรักษาโดยผลิตภัณฑ์ต้องนำไปผ่านความร้อนก่อนทาน และมีเมนูที่หลากหลายมากกว่าประเภทอื่น

 

download PDF