กาแฟ

อุตสาหกรรมกาแฟ

เมษายน 2560

สถานการณ์วัตถุดิบ

วัตถุดิบกาแฟดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมกาแฟโดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 98 เป็นวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ โดยประเทศไทยมีครัวเรือนที่ปลูกกาแฟประมาณ 24,000 ครัวเรือน

สายพันธ์กาแฟที่นิยมปลูกในประเทศมี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ โรบัสต้า มีสัดส่วนการผลิตในไทยร้อยละ 80 เป็นการแฟที่มีรสชาติเข้มข้น นิยมปลูกทางภาคใต้ของไทย ได้แก่ ชุมพร ระนอง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี และอาราบิก้า มีสัดส่วนการผลิตในไทยร้อยละ 20 มีปริมาณกาแฟอีนต่ำและมีรสชาติอ่อนนุ่ม ซึ่งนิยมปลูกทางภาคเหนือของไทย ได้แก่ เชียงราย และเชียงใหม่ แต่เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตต่อปีค่อนข้างน้อย ทำให้ส่วนใหญ่จะนำมาบริโภคในประเทศเป็นหลัก และมีราคาค่อนข้างสูง  ทั้งนี้ จังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ 5 อันดับแรกได้แก่ ชุมพร ระนอง เชียงราย เชียงใหม่ และลำปางตามลำดับ

download PDF

ทั้งหมด มี 3 รายการ

อุตสาหกรรมกาแฟ

เมษายน 2560

สถานการณ์วัตถุดิบ วัตถุดิบกาแฟดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมกาแฟโดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 98 เป็นวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ โดยประเทศไทยมีครัวเรือนที่ปลูกกาแฟประมา...
Read more

อุตสาหกรรมกาแฟ

มีนาคม 2559

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดกาแฟคั่วที่ได้จากต้นกาแฟ และเป็นเครื่องดื่มได้รับความนิยมมากที่สุดของโลกชนิดหนึ่ง โดยกาแฟจัดเป็นพืชเขตร้อนแถบเอเซียใ...
Read more

สถานการณ์การผลิตและการตลาดกาแฟโลก มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

การผลิต กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการนำเข้าให...
Read more