ถั่วเหลือง

ตลาดในประเทศอุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองไทย สิงหาคม 2557

สิงหาคม 2557

นมถั่วเหลืองนับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่มีแนวโน้มเติบโตอยู่เกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวของตลาดนมถั่วเหลือง คือกระแสความสนใจในเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและผลงานวิจัยที่ยืนยันถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและมะเร็ง

ทำให้ตลาดนมถั่วเหลืองมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์สูง นอกจากนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาดนมถั่วเหลืองมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากโดยผู้ผลิตได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองโดยเน้นการเติมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายชนิด รวมทั้งการนำพืชสมุนไพรที่สำคัญได้แก่ งาดำ มาเป็นส่วนผสมสำคัญ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อง่ายต่อการพกพาและสามารถดื่มได้หมดในครั้งเดียวซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ปัจจุบัน นมถั่วเหลืองจัดเป็นประเภทหนึ่งในผลิตภัณฑ์นมทางเลือก (Dairy Alternative) ที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน นมถั่วเหลืองพร้อมดื่มกลายเป็นเซ็กเม้นต์ที่สำคัญในตลาดนมพร้อมดื่มทั้งหมด โดยมูลค่าตลาดนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตทั้งหมดในปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านบาท (ตลาดนมพร้อมดื่มแบ่งเป็นตลาด(1) ตลาดนมพาสเจอไรซ์ (Pasteurized Milk) น้ำนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 63 องศาเซลเซียส ในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วินาที แล้วท้าให้เย็นลงทันที (2) ตลาดนมยูเอชที (Ultra High Temperature หมายถึงนมที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงมาก, (3) ตลาดนมเปรี้ยว หมายถึง เป็นการน้าน้ำนมดิบพร่องมันเนยที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที แล้วลดอุณหภูมิเหลือ 45 องศา จึงเติมเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillius Bulgalicus และ Streptococcus Thermophilus บ่มที่ Incubation Unit ที่อุณหภูมิ 45 องศา รอจนเชื้อเจริญเติบโตได้ตามมาตรฐานที่กำหนดนาน 4-6 ชั่วโมง ปรุงแต่งกลิ่นรสตามสูตร (4)โยเกิร์ตชนิดถ้วย มีกรรมวิธีการผลิตที่เหมือนกับนมเปรี้ยว แตกต่างที่ความข้นของนมและภาชนะที่ใช้บรรจุ และ(4) ตลาดนมถั่วเหลือง ซึ่งมีส่วนผสมของหางนม ยกเว้นในสูตรเจที่จะใช้เฉพาะน้ำนมถั่วเหลืองล้วนเท่านั้น ) โดยตลาดนมถั่วเหลืองมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 15,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่าตลาดนมพร้อมดื่มทั้งหมด โดยมีการขยายตัวต่อเนื่องอย่างน้อยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี และพบว่าการเติบโตของตลาดตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็วจากมูลค่าตลาดในขณะนั้นมีเพียง 7,000 ล้านบาทเท่านั้น สำหรับผู้นำในตลาดนมถั่วเหลืองยังเป็นของ “ไวตามิ้ลค์” ผู้ผลิตนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มรายแรกของไทย

download PDF

ทั้งหมด มี 3 รายการ

ตลาดในประเทศอุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองไทย สิงหาคม 2557

สิงหาคม 2557

นมถั่วเหลืองนับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่มีแนวโน้มเติบโตอยู่เกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวของตลาดนมถั่วเหลือง คือกระแสความสนใ...
Read more

ตลาดในประเทศ อุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองของไทย สิงหาคม 2557

สิงหาคม 2557

อุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองของไทยนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อภาคการบริโภคครัวเรือน เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นในการนำไปใช้ประกอบการปรุงอาหารต่างๆ และส่วนหนึ่งยั...
Read more

ตลาดน้ำมันถั่วเหลืองโลก สิงหาคม 2557

สิงหาคม 2557

ในปี 2556 ที่ผ่านมา ระดับราคาน้้ามันถั่วเหลืองได้ปรับตัวสูงขึ้นไปทิศทางเดียวกับระดับราคาน้้ามันปิโตรเลียม ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของราคาน้้ามันถั่วเหลือ...
Read more