เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลของไทย

ตุลาคม 2563

กระแสรักสุขภาพและการกินอยู่ที่ดี (Health and Wellness) ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในตลาดทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างรวเร็ว ซึ่งรวมถึงตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล (Functional Drink) ของไทยด้วยเช่นกัน ประกอบกับการออกมาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มของรัฐบาลไทยได้ช่วยให้ประชาชนชาวไทยเกิดความตระหนักมากขึ้นถึงผลกระทบทางสุขภาพจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง โดยในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบรรดาผู้ประกอบการผลิตสินค้าเครื่องดื่มของไทยต่างเร่งปรับตัวให้สอดรับกับกระแสดังกล่าวและปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากขึ้น

 

1. การผลิต

  • คำจำกัดความ

ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล (Functional Drink) ของไทยอาจไม่ใช่ตลาดใหม่ เพียงแต่เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากกระแสรักสุขภาพและการกินอยู่ที่ดีซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคชาวไทยต่างหันมาใส่ใจในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของพวกเขามากขึ้น โดยทั่วไปเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล จะหมายถึงเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ที่มีการเติมส่วนผสมของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนจำเป็น สารสกัดจากสมุนไพรและพืชผักผลไม้ ซึ่งเครื่องดื่มบางชนิดอาจมีสารอาหารที่จำเป็นอยู่แล้วแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เช่น การเติมวิตามินดีและแคลเซียมในเครื่องดื่มนม ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลในตลาดไทย 

download PDF

ทั้งหมด มี 1 รายการ

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลของไทย

ตุลาคม 2563

กระแสรักสุขภาพและการกินอยู่ที่ดี (Health and Wellness) ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในตลาดทั่วโลกเติบโต...
Read more