ผลไม้

อุตสาหกรรมผลไม้

กุมภาพันธ์ 2559

อุตสาหกรรมผลไม้จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศนับแสนล้านบาทต่อปี ด้วยรสชาติของผลไม้เมืองร้อนที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัวทำให้ผู้ที่มีโอกาสลิ้มลองติดใจในรสชาติ อีกทั้งข้อได้เปรียบจากสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปตามแต่ละภาค ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตผลไม้หลากหลายชนิดออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี เป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ

อุตสาหกรรมผลไม้จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศนับแสนล้านบาทต่อปี ด้วยรสชาติของผลไม้เมืองร้อนที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัวทำให้ผู้ที่มีโอกาสลิ้มลองติดใจในรสชาติ อีกทั้งข้อได้เปรียบจากสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปตามแต่ละภาค ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตผลไม้หลากหลายชนิดออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี เป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมผลไม้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากราคาและมูลค่าของวัตถุดิบผลไม้สดที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มลดลง โดยมีสาเหตุหลักมากจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จากกระแสความนิยมหันมาดื่มเครื่องดื่มและบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ยิ่งเสริมให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 

 

download PDF

ทั้งหมด มี 1 รายการ

อุตสาหกรรมผลไม้

กุมภาพันธ์ 2559

อุตสาหกรรมผลไม้จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศนับแสนล้านบาทต่อปี ด้วยรสชาติของผลไม้เมืองร้อนที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัวทำให้ผ...
Read more