ชา

ประมวลสถานการณ์ ชา กันยายน 2557

กันยายน 2557

มิถุนายน 2556

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด ผู้ผลิตและทำตลาดชาเขียวพร้อมดื่มตรา "อิชิตัน" กล่าวว่าหลังจากที่บริษัทนำชาเขียวพร้อมดื่มอิชิตันออกวางตลาดครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2554

และหากดูข้อมูลส่วนแบ่งในตลาดชาเขียวพร้อมดื่มที่เก็บรวบรวม โดยบริษัทเอซี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช ประเทศไทย จํากัด ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่าอิชิตันมีส่วนแบ่งในตลาดนี้ 42.8% มากกว่าโออิชิผู้นำในอดีตที่มีส่วนแบ่งตลาดราว 40% โดยปัจจัยหลักที่ทําให้อิชิตัน มีส่วนแบ่งเหนือโออิชินั้น เป็นผลมาจากการออกเครื่องดื่มใหม่ เย็นเย็น อิชิตัน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีส่วนแบ่งถึง 10% นอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาดอื่นๆ เช่น โปรโมชั่นส่งเสริมการขายส่งรหัสใต้ฝามาลุ้นรางวัลทองคําโทรศัพท์ไอโฟน 5 แคมเปญ อิชิตัน แจก 60 วัน 60 ล้าน ซึ่งจบแคมเปญไปแล้วนั้นมีส่วนในการเพิ่มส่วนแบ่งได้เช่นเดียวกันแม้ว่างบที่ใช้ในการจัดแคมเปญจะน้อยกว่าคู่แข่งก็ตาม (ประชาชาติธุรกิจ, 14 มิ.ย.56)

มิถุนายน 2556

สถาบันชาร่วมกับสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทำงานวิจัยร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกและผู้ประกอบการชาในพื้นที่ดอยวาวี โดยพัฒนาการผลิตชาอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่แปลงปลูกไปจนถึงการแปรรูปชา เพื่อผลักดันให้ชาวาวีก้าวสู่ตลาดชาอินทรีย์ได้เต็มรูปแบบ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนามูลค่าสินค้า การผลิตชาอินทรีย์สำหรับเอสเอ็มอี ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ โครงการศึกษาและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาบนพื้นที่ดอยวาวี เพื่อขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และโครงการการพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มชาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชาไทย และการพัฒนาเมนูเครื่องดื่มชาอินทรีย์ โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ข่าวสด, 26 มิ.ย. 56)

download PDF

ทั้งหมด มี 1 รายการ

ประมวลสถานการณ์ ชา กันยายน 2557

กันยายน 2557

มิถุนายน 2556 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด ผู้ผลิตและทำตลาดชาเขียวพร้อมดื่มตรา "อิชิตัน" กล่าวว่าหลังจากที่บริษัทนำชาเขียวพร้อมดื่มอิชิตัน...
Read more