ปลาทูน่า

ทั้งหมด มี 3 รายการ

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมปลาทูน่าปี 2559
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมทูน่า (Infographic)
อุตสาหกรรมปลาทูน่า