• บอแรกซ์กับลูกชิ้นปิ้ง

    ลูกชิ้น อาหารริมทาง ที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ  เรียกชื่อกันตามต้นทางของวัตถุดิบ ลูกชิ้นเนื้อทำจากเนื้อวัว  ลูกชิ้นปลาทำจากเนื้อปลา  ลูกชิ้นหมูทำจากเนื้อหมู นอกนั้น ผู้ผลิตสามารถใส่เครื่องปรุงหรือส่วนผสมอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติ  หรือความแตกต่างกันได้ ไม่มีข้อห้าม จะห้ามก็เรื่องการใส่สารต้องห้ามเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น บอแรกซ์  ที่ผู้ผลิตลูกชิ้นนิยมใส่เพื่อให้เนื้อสัมผัสของลูกชิ้นกรุบกรอบ ชวนทาน การที่ผู้ผลิตผสมบอแรกซ์ลงในลูกชิ้นและอาหารอื่นๆ นั้น ไม่ใช่สิ่งดี