FOOD LAW NEWS

     หัวข้อสำคัญ : โลหะหนัก
     จีน
     • จีน : China: วิธีการทดสอบตะกั่ว เถ้า และความชื้น , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

      สรุปสาระสำคัญ
     • จีน : China: ปริมาณสารตกค้างในอาหารที่อนุญาต , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 2 ฉบับ
     รัสเซีย
     • รัสเซีย : ปริมาณโลหะหนักในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 20 พฤษภาคม 2547, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     สหรัฐอเมริกา
     • สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดปริมาณสารตะกั่ว (Lead) สูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด (candy) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     ฮ่องกง
     • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารประกอบของโลหะหนักในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     เมียนมาร์
     • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของสารปรอทในผลิตภัณฑ์ประมง   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     แอฟริกาใต้
     • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องปริมาณโลหะหนักตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2548

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 1 ฉบับ
     ไต้หวัน
     • ไต้หวัน : ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของโลหะหนักในวัตถุดิบพืชจากแหล่งกำเนิด , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2559

     ทั้งหมด 1 ฉบับ