EU ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมการใช้สาร difenacoum

EU ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมการใช้สาร difenacoum

                  สหภาพยุโรปออกประกาศ 2014/58/EU เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดข้อบังคับ เพิ่มเติมในการใช้สาร difenacoum ในผลิตภัณฑ์สารชีวฆาตที่วางจำหน่ายในเยอรมนีว่าให้เฉพราะผู้ที่เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตหรือผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น

               การเพิ่มเติมเนื้อหาดังกล่าว เนื่องด้วยบริษัท VEBI Istituto Biochimio S.R.l ได้ยื่นคำร้อง ขอให้เยอรมันยอมรับผลิตภัณฑ์สารชีวฆาตที่มีส่วนผสมของ difenacoum ให้สามารถวางจำหน่ายได้ แต่เยอรมันต้องการเพิ่มเติมข้อกำหนดโดยได้ร้องขอให้ทางสหภาพยุโรปเพิ่มเติมข้อบังคับเนื้อหาภายในข้อกำหนดดังกล่าว ได้แก่ ผู้ที่จะใช้สารกำจัด สัตว์ฟันแทะที่มีส่วนผสมของสาร difenacoum จะต้องเป็น ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตหรือ ผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น และ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยง

 

ที่อาจจะเกิดขึ้น ในการใช้สารกำจัดสัตว์ฟันแทะที่มีส่วนผสมของสาร difenacoum ที่ชื่อว่า MURIN Dife Pasta Girasole

download PDF

Related Articles

FSANZ เสนอปรับแก้ข้อกำหนดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์

FSANZ เสนอปรับแก้ข้อกำหนดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์               &...

EFSA ยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ของส่วนผสมสำคัญ 2 ชนิด ในเครื่องดื่มให้พลังงาน

EFSA ยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ของส่วนผสมสำคัญ 2 ชนิด ในเครื่องดื่มให้พลังงาน          ...