ทำความรู้จักสัญลักษณ์ใหม่จากออสเตรเลีย

ทำความรู้จักสัญลักษณ์ใหม่จากออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ทาง Ausfoodnews ได้รายงานว่า ทางรัฐบาลออสเตรเลีย ได้มีการอนุมัติการออกสัญลักษณ FODMAP Friends ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ตรงตามความต้องการ FODMAPs (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharide  and Polyols) เป็น สัญลักษณ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย Dr.Sue Shepherd นัก โภชนาการระดับสูง โดยสัญลักษณ์จะบ่งบอกว่า 

             ผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้นมีปริมาณน้ำตาลฟรุกโตส และน้ำตาลแลกโตสที่ต่ำ ซึ่งเหมาะกับคนที่มีอาการแพ้วัตถุดิบ และอาหารที่มีปริมาณ FODMAPs สูง อาทิเช่น ข้าวสาลี ข้าวไรย์ แอปเปิ้ล, น้ำผึ้ง, ถั่ว, หัวหอม,กระเทียมและนม FODMAPs เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมให้แบททีเรียในลำไส้เจริญเติบโต ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะลำไส้แปรปรวน (IBS) และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ ที่เป็นโรคโครนส์ (Crohn's disease หรือเรียกว่า ลำไส้เล็กอุดตันบางส่วน

FODMAPs

download PDF

Related Articles

USFDA ประกาศนโนบายด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้า

หลังจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐ (US Food and Drug Administration) บังคับใช้บทบัญญัติ Food Safety Modernization Act S.510 (FSMA)(1) เมื่อเดือนมกราคม...

EU ลดระดับการสุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มกะหล่า

EU ลดระดับการสุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มกะหล่า                สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง...