รายชื่อด้านตรวจสอบชายแดน EU

รายชื่อด้านตรวจสอบชายแดน EU

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห้งชาติ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศ Commission Implementing Decision 2013/491/EU เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 โดยมี จุดประสงค์เพื่อปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อ ด้านตรวจสอบชายแดนสำหรับตรวจสอบสัตว์มีชีวิต หรือสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ ที่นำเข้าไปยังสหภาพยุโรป (Border Inspection Posts) ของ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป EU-28 สามารถสาระสำคัญได้ดังนี้

1. แก้ไขรายละเอียดด้านตรวจสอบของประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ที่ระบุในภาคผนวก Annex I ของ Decision 2009/821/EC ดังนี้

1.1 เดนมาร์ก : ด้านท่าเรือ Esbjerg

1.2 เยอรมนี : ด้านสนามบิน Hannover-Langenhagen,ด้านสนามบิน Schonefeld

1.3 สเปน : ด้านสนามบิน Barcelona ด้านสนามบิน Madrid

1.4 ฝรั่งเศส : ด้านสนามบิน Marseille Aeroport, ด้านสนามบิน Orly ด้านสนามบิน Toulouse Blagnac, ด้านท่าเรือ Venezia

1.6 สหราชอาณาจักร : ด้านสนามบิน Edinburgh, ด้านสนามบิน East Midlands

2. เพิ่มรายชื่อด้านตรวจสอบตามรายการดังนี้

2.1 โครเอเชีย : ด้านทางบก 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน Bajakovo และด้าน Karasovici และด้าน ท่าเรือ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน Ploce และด้าน Rijeka

2.2 สหราชอาณาจักร : ด้านท่าเรือ London Gateway

download PDF

Related Articles

โคเด็กซ์ชะลอ Gold Standard สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โคเด็กซ์ชะลอ Gold Standard สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รายงานจากสมาคมพันธมิตรระหว่างประเทศด้านอาหารเสริม  (International Alliance ofDietary/Food...

ออสเตรเลีย ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป อาหารนำเข้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต้องมีใบรับรองสุขอนามัยกำกับทุกล็อต

ประเทศเครือรัฐออสเตรเลียประกาศเลขที่ G/SPS/N/AUS/391/add.2 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผ่านองค์การการค้าโลก (WTO) แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป...