ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU

ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU

            EU ได้ออกร่างประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบRegulation (EU) No 1169/2011 ว่าด้วยการติดฉลากให้ข้อมูลด้านอาหารกับผู้บริโภค เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. แก้ไขรายการส่วนประกอบของอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เพื่อลดความสับสนของการใช้ “kamut” ซึ่งเป็นชื่อทางการค้า โดยแก้ไขให้ใช้ spelt และ kamut แทนพันธุ์ของข้าวสาลี

2.ให้ระบุ phytosterols, phytosterrol esters, phytostanols และ phytostanol ester ลงบนฉลากกรณีที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารอย่างไรก็ตามทาง EU ได้เปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างที่ได้มีการปรับปรุงฉบับดังกล่าวจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และมีผลบังคับใช้20 วัน หลังจากวันที่ประกาศใช้กฎระเบียบ

download PDF

Related Articles

USA ออกคำแนะนำค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ

USA ออกคำแนะนำค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ                    ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาได้...

อินเดียประกาศมาตรฐานอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในผลหมาก (Areca nut or Betel nut)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายคว...