จีนยกระดับค่ามาตรฐาน สารปนเปื้อนในอาหาร

จีนยกระดับค่ามาตรฐาน สารปนเปื้อนในอาหาร

             สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แจ้งให้ทราบว่าทางการจีนได้เตรียมออกประกาศค่ามาตรฐานการใช้สารเคมีในอาหารฉบับใหม่ ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 โดยระบุสารอันตรายประเภทต่างๆรวมทั้งหมด 13 ชนิด และครอบคลุมชนิดอาหารรวม 20 ประเภท

             รัฐบาลจีนได้เตรียมกำหนดค่าการใช้สารอันตรายประเภทต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนู เป็นต้น โดยชนิดอาหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธัญญาพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานที่ดีแก่ตัวสินค้าอาหารต่างๆด้วย

            อย่างไรก็ตาม ค่ามาตรฐานสารปนเปื้อนที่ทางการจีนระบุนั้น จะมีค่ามาตรฐานของสารเคมีบางประเภทกำหนดไว้สูงกว่ามาตรฐานของนานาชาติ เช่น สารแคดเมียม ต้องปนเปื้อนไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ขณะที่มาตรฐานของนานาชาติอยู่ที่ 0.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

            จะเห็นได้ว่ารัฐบาลจีนได้มีการเข้มงวดกับมาตรฐานการปนเปื้อนของสารอันตรายต่างๆมากยิ่งขึ้น หากผู้ประกอบการรายใดต้องการส่งผลิตภัณฑ์อาหารไปยังประเทศจีน จะต้องตรวจสอบค่ามาตรฐานการปนเปื้อนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบจากจีนและสามารถวางจำหน่ายได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรติดตามการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้จากหน่วยงานดังกล่าวในลำดับต่อไป

download PDF

Related Articles

1 ก.ค.55 EU ประกาศนำเข้าไก่สดไทย

1 ก.ค.55 EU ประกาศนำเข้าไก่สดไทย ตามที่ประชุมของคณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (EU Standing Committee on the Food Chain and Animal H...

ทางออกสำหรับการส่งสินค้า ไปยัง UAE

ทางออกสำหรับการส่งสินค้า ไปยัง UAE              เมื่อเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา ทาง สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่า...