ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา

                ในอดีต ญี่ปุ่นได้ห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2546 จากสาเหตุของโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy) และเริ่มมีการผ่อนปรนให้นำเข้าเนื้อถอดกระดูกที่ผลิตจากวัวอายุต่ากว่า 21 เดือน เมื่อเดือนธันวาคมปี 2548 ก่อนสั่งห้ามนำเข้าอีกครั้งใน 6 สัปดาห์ถัดมา หลังพบชิ้นส่วนกระดูกปนเปื้อนในเนื้อลูกวัวที่มาจากมลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

สาระสาคัญของโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy)

เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทของวัว เกิดจากสารโปรตีนตัวหนึ่งที่เรียกว่า prion โดยเกิดการระบาดในประเทศอังกฤษเมื่อปี 1986 พบวัวเสียชีวิตจากโรคนี้จำนวน 168,000 ตัว เกิดจากวัวเหล่านี้ได้รับเนื้อและกระดูกป่นจากแพะที่ตายจากโรคscrapie-containing sheep ซึ่งมีสาร prion

สำหรับในคนพบว่ามีโรคที่ลักษณะคล้าย BSE คือ โรค Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) หรือสมองฝ่อพบได้ไม่บ่อย โดยโรคที่สมองฝ่อมักเป็นตอนอายุ 50-70 ปีและผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตภายใน 1 ปี อาการจะเริ่มด้วยความจำเสื่อม พฤติกรรมเปลี่ยนไป เครียด มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหว ส่งผลให้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ มีผลทำให้ตาบอด และอาจเสียชีวิตในที่สุด พบประมาณ 1 ต่อ 1,000,000 คน

ณ ปัจจุบัน ญี่ปุ่นได้เตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการที่จะอนุญาตให้นำเข้าเนื้อที่ผลิตจากวัว อายุ 30 เดือนขึ้นไป ซึ่งนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ญี่ปุ่นก็จะผ่อนปรนให้แก่ ประเทศแคนาดา ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ด้วย และจะดำเนินการประกาศร่างกฎระเบียบนี้ เพื่อรับข้อคิดเห็นจากสาธารณชนประมาณปลายปี 2555 หรือ ต้นปี 2556

download PDF

Related Articles

ความคืบหน้าระเบียบ Health Claims ของสาร Omega-3

ความคืบหน้าระเบียบ Health Claims ของสาร Omega-3             หลังจากสหภาพยุโรป ได้ประกาศจะพิจ...

อินเดียแก้ไขมาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด (นอกเหนือจากน้ำแร่ธรรมชาติ)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมา...