แคนาดาปรับปรุงระเบียบฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ ดีเดย์

แคนาดาปรับปรุงระเบียบฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ ดีเดย์

                กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศปรับร่างระเบียบ เรื่องการแสดงฉลากอาหารที่มีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ กลูเต็น และซัลไฟต์ ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยสินค้าผู้บริโภค

                ร่างระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าอาหาร ต้องติดฉลากระบุส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ อันได้แก่ กลูเต็น ซัลไฟล์ ถั่วลิสง ไข่ นม ถั่ว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง งา อาหารทะเล และ มัสตาร์ด

  1. ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีสารก่อภูมิแพ้เป็นส่วนประกอบ ให้ระบุคำว่า "Contains" แทนคำว่า "Allergy and intolarance Information - Contains" บนฉลาก
  2. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ หรือแหล่งโปรตีนเป็นส่วนประกอบ ให้ระบุเป็นคำทั่วไปลงบนฉลาก เช่น  Milk, Wheat
  3. กำหนดให้เมล็ดมัสตาร์ดเป็นสารก่อภูมิแพ้
  4. กำหนดให้ระบุชื่อสามัญของแหล่งที่มาโปรตีนซึ่งสกัดได้จากพืช ด้วยกระบวนการ Hydrolysis ตัวอย่างเช่น โปรตีนที่ได้จากเมล็ดธัญพืช (cereal grain) ให้ระบุว่า "hydrolyzed
  5. vegetable protein (soy)"

download PDF

Related Articles

EFSA ยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ของส่วนผสมสำคัญ 2 ชนิด ในเครื่องดื่มให้พลังงาน

EFSA ยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ของส่วนผสมสำคัญ 2 ชนิด ในเครื่องดื่มให้พลังงาน          ...

อินเดียประกาศเพิ่มเติมมาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Sago)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบ...