แคนาดาปรับปรุงระเบียบฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ ดีเดย์

แคนาดาปรับปรุงระเบียบฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ ดีเดย์

                กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศปรับร่างระเบียบ เรื่องการแสดงฉลากอาหารที่มีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ กลูเต็น และซัลไฟต์ ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยสินค้าผู้บริโภค

                ร่างระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าอาหาร ต้องติดฉลากระบุส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ อันได้แก่ กลูเต็น ซัลไฟล์ ถั่วลิสง ไข่ นม ถั่ว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง งา อาหารทะเล และ มัสตาร์ด

  1. ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีสารก่อภูมิแพ้เป็นส่วนประกอบ ให้ระบุคำว่า "Contains" แทนคำว่า "Allergy and intolarance Information - Contains" บนฉลาก
  2. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ หรือแหล่งโปรตีนเป็นส่วนประกอบ ให้ระบุเป็นคำทั่วไปลงบนฉลาก เช่น  Milk, Wheat
  3. กำหนดให้เมล็ดมัสตาร์ดเป็นสารก่อภูมิแพ้
  4. กำหนดให้ระบุชื่อสามัญของแหล่งที่มาโปรตีนซึ่งสกัดได้จากพืช ด้วยกระบวนการ Hydrolysis ตัวอย่างเช่น โปรตีนที่ได้จากเมล็ดธัญพืช (cereal grain) ให้ระบุว่า "hydrolyzed
  5. vegetable protein (soy)"

download PDF

Related Articles

อเมริกาอนุญาตให้ใช้บรรจุภัณฑ์ยูวีกับสินค้าอาหาร

อเมริกาอนุญาตให้ใช้บรรจุภัณฑ์ยูวีกับสินค้าอาหาร                         สำนักงานอาหารแล...

จีนออกระบบ การรายงานความปลอดภัยอาหารใหม่ (New food safety reporting system)

จีนออกระบบ การรายงานความปลอดภัยอาหารใหม่ (New food safety reporting system) จากปัญหาสารพิษปนปื้อนในอาหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้รัฐบาลจีนพยายามเพ...