เวียดนามพร้อมลงสนาม เร่งพัฒนาระบบความมั่นคงอาหาร

                                                    เวียดนามพร้อมลงสนาม เร่งพัฒนาระบบความมั่นคงอาหาร

 

            กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทแห่งเวียดนาม (The Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD) อนุมัติโครงการพัฒนาระบบข้อมูลความมั่นคงด้านอาหารระบบใหม่ (Food Security) เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่

ระบบที่ 1 รวบรวมข้อมูลด้านภูมิอากาศ โรคพืช โรคสัตว์ ตลอดจน การผลิตอาหาร

ระบบที่ 2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน ด้านอาหารทั่วโลกโดยเฉพาะสินค้าอาหารที่เวียดนาม

ระบบที่ 3 รวบรวมข้อมูลสิ้นค้าอาหารของเวียดนามทั้งปลีกและส่ง ซ่งวางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลนโนบายด้านความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกอีกด้วย

download PDF

Related Articles

FSA ไม่ยอมรับ การกล่าวอ้าง Omega-3 ในผลิตภัณฑ์

FSA ไม่ยอมรับ การกล่าวอ้าง Omega-3 ในผลิตภัณฑ์             หน่วยงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณา...

EU กำหนดการใช้สารสกัดหญ้าหวานในลูกอม

สหภาพยุโรปออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/335 อนุญาตใช้ Steviol Glycosides (สารสกัดจากหญ้าหวาน : E 960) ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ส...