UK พร้อมออกฉลาก

 

UK พร้อมออกฉลาก "Gluten-free"

สหราชอาณาจักรออกมาตรฐานการติดฉลากอาหาร (Composition and Labelling Standards) โดยระบุปริมาณของกลูเดนในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารได้อย่างปลอดภัยภัย พร้อมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

                สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารก่อภูมิแพ้โดยเฉพาะ กลูเตน(Gluten) ในอาหารจำพวกแป้ง เนื่องจากการศึกษาพบว่าในประชากรทุก ๆ 100 คน จะพบผู้มีอากรแพ้ 1 คน ดังนั้นแล้ว สหราชอาณาจักรจึงได้ออกเป็นมาตรฐานการติดฉลากอาหาร (Composition and Labelling Standards) เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย โดยกำหนดประเภทของฉลากดังนี้

                1. ฉลากระบุ “ Gluten – free” (ปราศจากกลูเตน) อาหารนั้นจะต้องเป็น

                    •  อาหารที่มีกลูเตนเป็นส่วนประกอบไม่เกิน 20 ppm

    • อาหารที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนโดยฌฉพาะโดยชั้ตถุดิบที่ผ่านการลดปริมาณกลูเตน เช่น                                     ขนมปังที่ผลิตจากแป้งที่ผ่านกระบวนการลดกลูเตนแล้ว (Gluten-reduced flour) และ/หรือวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบแทนกลูเตน เช่น เส้นพาสต้าที่ผลิตจากข้าวเจ้าแทนข้าวสาลี

• อาหารที่รับประทานเป็นประจำทุกวัน ซึ่งปริมาณกลูเตนตามที่กำหนด แม้ว่าอาหารเหล่านี้จะ       ไม่ได้ผลิตเพื่อผู้ที่แพ้กลูเตนโดยเฉพาะก็ตาม เช่น ซุปที่ทำจากผักเท่านั้น

 

download PDF

Related Articles

ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานสารตกค้างครั้งที่ 198

ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้างตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น  ครั้งที่ 198 จำนวน 5 รายการ

จีนเข้มตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศที่มี ไวรัสซิการะบาด รวมทั้งประเทศไทย

เชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) เป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว อยู่ในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสไข้เหล...