UK พร้อมออกฉลาก

 

UK พร้อมออกฉลาก "Gluten-free"

สหราชอาณาจักรออกมาตรฐานการติดฉลากอาหาร (Composition and Labelling Standards) โดยระบุปริมาณของกลูเดนในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารได้อย่างปลอดภัยภัย พร้อมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

                สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารก่อภูมิแพ้โดยเฉพาะ กลูเตน(Gluten) ในอาหารจำพวกแป้ง เนื่องจากการศึกษาพบว่าในประชากรทุก ๆ 100 คน จะพบผู้มีอากรแพ้ 1 คน ดังนั้นแล้ว สหราชอาณาจักรจึงได้ออกเป็นมาตรฐานการติดฉลากอาหาร (Composition and Labelling Standards) เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย โดยกำหนดประเภทของฉลากดังนี้

                1. ฉลากระบุ “ Gluten – free” (ปราศจากกลูเตน) อาหารนั้นจะต้องเป็น

                    •  อาหารที่มีกลูเตนเป็นส่วนประกอบไม่เกิน 20 ppm

    • อาหารที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนโดยฌฉพาะโดยชั้ตถุดิบที่ผ่านการลดปริมาณกลูเตน เช่น                                     ขนมปังที่ผลิตจากแป้งที่ผ่านกระบวนการลดกลูเตนแล้ว (Gluten-reduced flour) และ/หรือวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบแทนกลูเตน เช่น เส้นพาสต้าที่ผลิตจากข้าวเจ้าแทนข้าวสาลี

• อาหารที่รับประทานเป็นประจำทุกวัน ซึ่งปริมาณกลูเตนตามที่กำหนด แม้ว่าอาหารเหล่านี้จะ       ไม่ได้ผลิตเพื่อผู้ที่แพ้กลูเตนโดยเฉพาะก็ตาม เช่น ซุปที่ทำจากผักเท่านั้น

 

download PDF

Related Articles

CODEX กำหนดค่า MRL สาร Ractopamine

CODEX กำหนดค่า MRL สาร Ractopamine คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ Codex สาขายาสัตว์ตกค้าง ประกาศมาตรฐานใหม่สำหรับสารตกค้างสูงสุด (M...

ด้านฉลากอาหาร (Food Labeling) เม็กซิโกแก้ไขมาตรฐานข้อกำหนดสุขอนามัย

ด้านฉลากอาหาร (Food Labeling) เม็กซิโกแก้ไขมาตรฐานข้อกำหนดสุขอนามัย กระทรวงสาธารณสุขของเม็กซิโก (Mexico’s Ministry of Health) แก้ไขมาตรฐานข้...