อย.เตือนนักท่องเที่ยว งดของฝากประเภท ผัก ผลไม้สดจากญี่ปุ่น

 

อย.เตือนนักท่องเที่ยว งดของฝากประเภท ผัก ผลไม้สดจากญี่ปุ่น

                ของฝากขึ้นชื่อจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะซื้อมาเป็นของฝากของขวัญแก่คนที่บ้าน นอกจากเป็นขนมรูปร่างน่ารักในหีบห่อสวยงามแล้ว ผัก ผลไม้สดเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์สารกัมมันตรังสีรั่วไหลและแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อม ทำให้สินค้าเกษตรและอาหารหลายชนิดเกิดการปนเปื้อน

                จากการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหารที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 15-29 มีนาคม ที่ผ่านมา ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เก็บตัวอย่างผักสดที่นักท่องเที่ยวซื้อกลับจากประเทศญี่ปุ่น พบ “ผักอูโด” ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีหลายชนิด ได้แก่ ไอโอดีน (I-131) ปริมาณ 12.92 เบคเคอเรล/กิโลกรัม ซีเซียม-137 (Cs-134) ปริมาณ 3.50 เบคเคอเรล/กิโลกรัม และซีเซียม-137 (Cs-137) ปริมาณ 5.12 เบคเคอเรล/กิโฃลกรัม ถึงแม้จะพบว่าระดับการปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ควรงดนำเข้าผัก ผลไม้สดจากประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้

download PDF

Related Articles

EU ให้ใช้ sucralose เป็นสารแต่งกลิ่นรสในหมากฝรั่ง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2016/1776  of 6 October 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No ...

ออสเตรเลียออกมาตรการควบคุมสารเคมีในอาหารบางชนิด

ออสเตรเลียออกมาตรการควบคุมสารเคมีในอาหารบางชนิด สำนักงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia and New Zealand: FSANZ) ประกาศ...