อย.เตือนนักท่องเที่ยว งดของฝากประเภท ผัก ผลไม้สดจากญี่ปุ่น

 

อย.เตือนนักท่องเที่ยว งดของฝากประเภท ผัก ผลไม้สดจากญี่ปุ่น

                ของฝากขึ้นชื่อจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะซื้อมาเป็นของฝากของขวัญแก่คนที่บ้าน นอกจากเป็นขนมรูปร่างน่ารักในหีบห่อสวยงามแล้ว ผัก ผลไม้สดเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์สารกัมมันตรังสีรั่วไหลและแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อม ทำให้สินค้าเกษตรและอาหารหลายชนิดเกิดการปนเปื้อน

                จากการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหารที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 15-29 มีนาคม ที่ผ่านมา ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เก็บตัวอย่างผักสดที่นักท่องเที่ยวซื้อกลับจากประเทศญี่ปุ่น พบ “ผักอูโด” ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีหลายชนิด ได้แก่ ไอโอดีน (I-131) ปริมาณ 12.92 เบคเคอเรล/กิโลกรัม ซีเซียม-137 (Cs-134) ปริมาณ 3.50 เบคเคอเรล/กิโลกรัม และซีเซียม-137 (Cs-137) ปริมาณ 5.12 เบคเคอเรล/กิโฃลกรัม ถึงแม้จะพบว่าระดับการปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ควรงดนำเข้าผัก ผลไม้สดจากประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้

download PDF

Related Articles

AFBA เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงฉลากอาหาร

AFBA เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงฉลากอาหาร                 เมื่อ 22 มกราคม 2557 กลุ่มนักธุรกิจอาหารและเครื่องดื่...

อินเดียประกาศเพิ่มเติมมาตรฐานธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Cereal and Cereal Products)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบ...