มาตรฐานของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร เตรียมปรับปรุงข้อกำกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ใน The BR/IOP Global Standard for Packaging and Packaing Materials – lssue 4 ที่จะเริ่มนำไปใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

 

เตรียมใช้ BRC lssue 4 สำหรับบรรจุภัณฑ์

                มาตรฐานของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร เตรียมปรับปรุงข้อกำกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ใน The BR/IOP Global Standard for Packaging and Packaing Materials – lssue 4 ที่จะเริ่มนำไปใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

                สมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษ สมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium) ได้พัฒนาและนำมาตรฐานทางเทคนิค BRC มาใช้ โดยคาดหวังให้เป็นมาตรฐานกลางที่จะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารมีหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารและเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ HACCP system, Quality Management System, Factory Environment Standards, Product Control, Process Control และ Personnel ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน

                The BRC/IOP Global Standard for Packaging and Packaging Materials – Issue  4 เน้นเรื่องของวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวกำลังได้รับการแก้ไขในกฎหมายอาหารของสหภาพยุโรบอยู่ในขณะนี้ โดยเพิ่มเติมเรื่องของขั้นตอนการรับรองที่ต้องมีคู่มือและระบบสนับสนุน มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อกาแพร่กระจายของสารจากบรรจุภัณฑ์ลงสู่อาหาร ซึ่งต้องมีการเตรียมการรองรับที่เหมาะสมพร้อมการตรวจติดตามอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าน่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีมาตราการรองรับสำหรับระบบคูณภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์มากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการคาปลีก ผู้ผลิต และCertification Body (CB) สามารถปรับข้อกําหนดต่างๆ ตามมาตรฐานใหม่นี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ซึ่งจะเริ่มนําไปใช้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นทางการภายใน 6 เดือนข้างหน้า

                ปัจจุบันมาตรฐาน BRC ถูกนำไปใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการผลิตอาหารมากกว่า 15,000 โรงงานใน 90 ประเทศทั่วโลก 

download PDF

Related Articles

USDA แก้ไขการตรวจสอบปลานำเข้าใหม่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสถาน  เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู...

อินเดียแก้ไขมาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมาย...