สินค้าพืชผักไทยไป EU ยังมีปัญหา RASFF แจ้งพบสารตกค้าง

สินค้าพืชผักไทยไป EU ยังมีปัญหา RASFF แจ้งพบสารตกค้าง

                สินค้าพืชผักสดจากไทยส่งออกไปยังสหภาพสุโรป มีปัญหาการพบสารกำจัดสัตว์ตรูพืชตกค้าง อย่างต่อเนื่อง ทั้งชนิดที่ทางสหภาพยุโรปต้องห้าม (banned) หรือสารที่อนุญาตให้ใช้ แต่ตกค้างในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่อนุญาติ หรือที่เรียกกันว่า  Maximum Residue Limit (MRL) จึงถือเป็นความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อรักษาชื่อเสียงความเป็น “ครัวของโลก” ให้อยู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน

                หลังจากข่าวปัญหาสุขอนามัยพืชในสินค้าผักสดของไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปหรือ EU นำไปสู่การเจรจาขอหยุดส่งออกสินค้าพืชผักชนิดที่เป็นปัญหาเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โดยการประกาศชะลอการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชในสินค้าที่เป็นปัญหาดังกล่าว และกำลังอยู่ในช่วงรอคำยืนยันจาก EU ถึงมาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก 100% เพื่อให้สินค้าที่ไม่มีปัญหาสามารถส่งออกได้

                แต่ยังคงพบสินค้าที่มีปัญหา หลุดรอดการตรวจสอบและระบบเอกสารที่รัดกุมไปได้อีกแล้ว โดยกรมการค้าต่างประเทศได้รับแจ้งจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสถาเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ ว่าได้รับรายงานจากระบบแจ้งเตือนภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปหรือ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ในระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2554 โดยแจ้งว่าพบการตกค้างของสารกำจัดสัตว์ตรูพืชในผักสดจากไทย ดังนี้

                -  สาร carbofuran ปริมาณ 1.2 ppm ในสิค้าพริกแดง  (red chili peppers)

                -  สาร carbofuran ปริมาณ 0.59 ppm และสาร methomyl  ปริมาณ 1.1 ppm

                  ในสินค้าพริกหยวกแดง (red peppers)

                -  สาร omethoate ปริมาณ 0.19 ppm ในสินค้ามะเขือ

                -  สาร chlorpyriphos ปริมาณ 3.0 ppm และสาร endosulfan ปริมาณ 0.35 ppm

                     ในสินค้าใบสาระแหน่  (chilled peppermint)

                จึงต้องย้ำเตือนผู้ส่งออกกันอีกครั้ง ในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวด ให้มั่นใจก่อนส่งออก เพื่อไม่ให้เสียชื่อและเสียหายกันทั้งประเทศ

download PDF

Related Articles

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขระเบียบอาหาร ปี 2562

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 หน่วยงานอาหาร-เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA) ประกาศแก้ไขระเบียบอาหาร ปี ...

New Guideline for Cold Storage ยกระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร

New Guideline for Cold Storage ยกระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร             สมาพันธ์อาหาร...