ก.เกษตรสหรัฐแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าสัตว์ปีกและไข่

 

ก.เกษตรสหรัฐแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าสัตว์ปีกและไข่

สำนักตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช(APHIS) กระทรวงเกรษตรสหรัฐฯออกประกาศชั่วคราวเพื่อควบคุมการนำเข้านก สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากภูมิภาคทีพบการระบาดของไข้หวัดนกอย่างเข้มงวด

                APHIS ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 อย่างเข้มงวด โยกวดขันในนกและสัตว์ปีกมีชีวิตซึ่งได้รับวัคซีนไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 หรือ H7 แล้ว และถูกขนส่งผ่านภูมิภาคที่มีการระบาดของไข้หวัดนก เนื่องจากไม่สามารถขนส่งภายใต้ระบบปิดสนิทเพื่อป้องกันการติดโรคได้

                นอกจากนี้ ประกาศชั่วคราวดังกล่าวยังครอบตลุมถึงไข่ฟัก (hatching eggs) ซึ่งออกไข่โดยนกหรือสัตว์ปีกที่ได้รับวัคซีนแล้ว และในส่วนของนก สัตว์ปีกและไข่ฟักจากสัตว์ปีกที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ที่ประสงค์จะนำเข้าสู่สหรัฐฯ ต้องมีใบรับรองว่านก สัตว์ปีก ไข่ดังกล่าวมาจากสัตว์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดนกสายพันธ์ H5 หรือ H7 เพื่อให้สินค้าเข้าสู่กระบวนการกักกันสำหรับการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและยืนยันผลไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่สินค้าเข้าสู่ด่านนำเข้าของสหรัฐฯ

                ทั้งนี้ APHIS จะติดตามและออประกาศรายชื่อประเทศหรือพื้นที่พบการระบาดของไข้หวัดนกเป็นระยะ ซึ่งสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของAPHIS National Center for Import and Export ที่ http://www.aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_import/animal_imports_hpai.shtml

 

 

download PDF

Related Articles

EU สั่งเข้ม ห้ามใช้สาร Bisphenol A ในบรรจุภัณฑ์อาหาร

EU สั่งเข้ม ห้ามใช้สาร  Bisphenol A ในบรรจุภัณฑ์อาหาร             EU ประกาศย้ำเตือน&nbs...

อเมริกาเตรียมออก Guidance เพื่อลดการปนเปื้อนในอาหารพร้อมบริโภค

อเมริกาเตรียมออก Guidance เพื่อลดการปนเปื้อนในอาหารพร้อมบริโภค               ...