ญี่ปุ่นขึ้นบัญชีสารอาหารระงับใช้ 125 ชนิด

ญี่ปุ่นขึ้นบัญชีสารอาหารระงับใช้ 125 ชนิด

           

 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น (Japan=s Ministry of Health, Labour and Welfare: MHLW) ส่งสัญญาณขึ้นบัญชีสารอาหาร (Nutrient) ระงับใช้จำนวน 125 ชนิด หลังจากพบว่าปัจจุบันไม่มีการใช้สารดังกล่าวในการผลิตอาหารของประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานาน

            สารอาหารที่ถูกขึ้นทะเบียนระงับใช้ เช่น กลูโคซามีน (Glucosamine (AloeVera (Krill), Isomalto Dextranase (chitin), (quercetin), mulberry bark extract), (Eucalyptus leaf extract), (Calcinated calcium) เป็นต้น

            จากเดิมสารอาหารที่ญี่ปุ่นอนุญาตให้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์นั้นมีจำนวน 418 ชนิด ดังนั้นในขณะนี้มีสารที่ยังคงได้รับอนุญาตเหลือเพียง 293 ชนิด ซึ่งจากการขึ้นทะเบียนสารอาหารดังกล่าวนั้น นอกจากจะมีผลควบคุมมิให้สารดังกล่าวในกระบวนการผลิตอาหารภายในประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน

            อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนสารทั้ง 125 ชนิด นี้จะไม่ส่งผลในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ เช่น มัลเบอรี่หรือลูกหม่อนสามารถใช้เป็นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ได้ แต่ไม่สามารถใช้สารสกัดจากรากหม่อนเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ สวัสดิการของญี่ปุ่นได้เปิดให้ผู้ประกอบการอาหารที่จำเป็นต้องใช้สารที่ถูกขึ้นทะเบียนได้ชี้แจงและนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาต่อไปเป็นรายกรณี

download PDF

Related Articles

จีนเตรียมทบทวนมาตรฐานสารเจือปนในบรรจุภัณฑ์อาหาร

จีนเตรียมทบทวนมาตรฐานสารเจือปนในบรรจุภัณฑ์อาหาร   กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ Chinese Ministry of Health (MOH)ประกาศทบทวนมาตรฐ...

FSIS พิจารณาร่างข้อเสนอติดฉลาก E. coli O157:H7 Test

FSIS  พิจารณาร่างข้อเสนอติดฉลาก  E. coli O157:H7 Test หน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภัย ของอาหาร (Food Safety and Inspection Servi...