ข้อแนะนำอาหารโปรไบโอติก ของอินเดียในปี 2553

ข้อแนะนำอาหารโปรไบโอติก ของอินเดียในปี 2553

 

            ปัจจุบันผู้บริโภคชาวอินเดียได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิกความสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพราะการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมีหลากหลาย และหนึ่งในนั้น คือ อาหารโปรไบโอติก ซึ่งเป็นสารอาหารที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งช่วยในการย่อยอาหาร หรื้อช่วยสร้างความสมดุลของมนุษย์ เป็นต้น สิ่งต่างๆดังกล่าวส่งผลให้อาหารโปรไบโอติกได้รับความนิยมจากชาวอินดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เหฌนได้จากสินค้าในท้องตลาดที่มีจำนวนมากมาย ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย สภาวิจัย ทางการแพทย์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Medical Research : ICMR จึงกำหนด ข้อแนะนำอาหารโปรไบโอติก ขึ้นเป็นหลักเกณฑ์ในการผลิต จำหน่ายและการแสดงฉลากที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ รวมถึงไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ทั้งนี้ข้อแนะนำดังกล่าวจะนำมาใช้นับติ้งแต่เดือน มกราคม 2553 เป็นต้นไป

download PDF

Related Articles

ออสเตรเลีย ประกาศเงื่อนไขการใช้และตรวจสอบ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่า ณ ด่านนำเข้า

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศอาหารนำเข้าเลขที่ 08-18 เรื่อง การควบคุม ณ ด่านนำเข้า เกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอ...

ญี่ปุ่นเตรียมบังคับติดฉลาก Trans fat

ญี่ปุ่นเตรียมบังคับติดฉลาก Trans fat                 Japan.s Consumer Af...