สหภาพยุโรปประกาศกฎหมายกล่าวอ้าง Plant Stanol และ Sterol

สหภาพยุโรปประกาศกฎหมายกล่าวอ้าง Plant Stanol และ Sterol

            สหภาพยุโรปอนุญาตให้ผู้ผลิตสามรถกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสม Plant Stanol และSterol เป็นส่วนประกอบในอาหารโดยสามารถแสดงสรรพคุณ หรือ คุณประโยชน์ของอาหารบนฉลากบรรจุภัณฑ?ได้ว่า ลดคอเลสเตอรอลในเลือด (lower/reduce blood cholesterol)  หรือ คอเลสเตอรอลสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (Highcholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease)

            โดย 2ผลิตภัณฑ์แรกที่อนุญาตให้กล่าวอ้าง ได้แก่  Benecol  ของบริษัท Raisio/McNeilNutritionalและ Pro.actvi  ของบริษัท Unilever

            ปัจจุบัน มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Food supplements) และอาหารฟังก์ชันนัล(Functional Food) ที่มีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในสหภาพยุโรปมีมูลค่า กว่า 500 ล้านเหรยญยูโร

download PDF

Related Articles

สหรัฐฯ ออกมาตรการฉุกเฉินตรวจสอบ Carbendazim ในน้ำส้มนำเข้า

สหรัฐฯ ออกมาตรการฉุกเฉินตรวจสอบ Carbendazim ในน้ำส้มนำเข้า สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ออกมาตรการเร่งด่วนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 25...

อุตสาหกรรมสารเคมีสหรัฐฯ ออกมาโต้แย้งหลังจาก ประกาศห้ามใช้สาร BPA อย่างเป็นทางการ

อุตสาหกรรมสารเคมีสหรัฐฯ ออกมาโต้แย้งหลังจาก ประกาศห้ามใช้สาร BPA อย่างเป็นทางการ            ...