สหภาพยุโรปประกาศกฎหมายกล่าวอ้าง Plant Stanol และ Sterol

สหภาพยุโรปประกาศกฎหมายกล่าวอ้าง Plant Stanol และ Sterol

            สหภาพยุโรปอนุญาตให้ผู้ผลิตสามรถกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสม Plant Stanol และSterol เป็นส่วนประกอบในอาหารโดยสามารถแสดงสรรพคุณ หรือ คุณประโยชน์ของอาหารบนฉลากบรรจุภัณฑ?ได้ว่า ลดคอเลสเตอรอลในเลือด (lower/reduce blood cholesterol)  หรือ คอเลสเตอรอลสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (Highcholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease)

            โดย 2ผลิตภัณฑ์แรกที่อนุญาตให้กล่าวอ้าง ได้แก่  Benecol  ของบริษัท Raisio/McNeilNutritionalและ Pro.actvi  ของบริษัท Unilever

            ปัจจุบัน มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Food supplements) และอาหารฟังก์ชันนัล(Functional Food) ที่มีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในสหภาพยุโรปมีมูลค่า กว่า 500 ล้านเหรยญยูโร

download PDF

Related Articles

ความสุขที่มากกว่าของหมูออสซี่ หลังออสเตเรียยกเลิกใช้คอกแบบซอง

ความสุขที่มากกว่าของหมูออสซี่ หลังออสเตเรียยกเลิกใช้คอกแบบซอง               &...

เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานการใช้สารเคมีในบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหาร

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (กระทรวงเกาหลีอาหารและยาปลอดภัย: MFDs) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2019-2 แก้ไขมาตรฐานเพื่อและข้อกำหนดสำหรับบรรจุภ...