สหภาพยุโรปประกาศกฎหมายกล่าวอ้าง Plant Stanol และ Sterol

สหภาพยุโรปประกาศกฎหมายกล่าวอ้าง Plant Stanol และ Sterol

            สหภาพยุโรปอนุญาตให้ผู้ผลิตสามรถกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสม Plant Stanol และSterol เป็นส่วนประกอบในอาหารโดยสามารถแสดงสรรพคุณ หรือ คุณประโยชน์ของอาหารบนฉลากบรรจุภัณฑ?ได้ว่า ลดคอเลสเตอรอลในเลือด (lower/reduce blood cholesterol)  หรือ คอเลสเตอรอลสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (Highcholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease)

            โดย 2ผลิตภัณฑ์แรกที่อนุญาตให้กล่าวอ้าง ได้แก่  Benecol  ของบริษัท Raisio/McNeilNutritionalและ Pro.actvi  ของบริษัท Unilever

            ปัจจุบัน มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Food supplements) และอาหารฟังก์ชันนัล(Functional Food) ที่มีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในสหภาพยุโรปมีมูลค่า กว่า 500 ล้านเหรยญยูโร

download PDF

Related Articles

EU เพิ่มค่าการตกค้าง ของ Histamine และการสุ่มตรวจในน้ำปลา

EU เพิ่มค่าการตกค้าง ของ Histamine และการสุ่มตรวจในน้ำปลา                  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ...

USFDA ถอนยาสัตว์ 3ชนิด

USFDA  ถอนยาสัตว์ 3ชนิด             สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ  USFDA   ได้ออกประกาศระงั...