อินเดียประกาศปรับระเบียบ ว่าด้วยอาหารสำหรับอาหารทารก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 หน่วยงานด้านมาตรฐานสินค้า และความปลอดภัยอาหารอินเดีย หรือ FSSAI  ได้ประกาศปรับระเบียบด้านมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยอาหาร พ.ศ.2564 ว่าด้วยอาหารสำหรับโภชนาการทารก พ.ศ.2564 จากเดิมที่เคยประกาศไว้เมื่อ พ.ศ.2563

download PDF

Related Articles

FSA เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร

FSA เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร Food Standards Agency (FSA)  หรือ สำนักงานมาตรฐานอาหาร ประเทศ อังกฤษ เปิ...

ซาอุฯ ประกาศมาตรการควบคุม และกำจัดหนอนเจาะผลมะเขือเทศ

ซาอุฯ ประกาศมาตรการควบคุมและกำจัดหนอนเจาะผลมะเขือเทศ                 สำน...