อุตสาหกรรมสารเคมีสหรัฐฯ ออกมาโต้แย้งหลังจาก ประกาศห้ามใช้สาร BPA อย่างเป็นทางการ

อุตสาหกรรมสารเคมีสหรัฐฯ ออกมาโต้แย้งหลังจาก ประกาศห้ามใช้สาร BPA อย่างเป็นทางการ

           

ความวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี ส่วนผสมของสารบีพีเอ หรือ บิสฟีนเอ (Bisphenol A: BPA) ต่อระบบการทำงานของร่างกายเมื่อได้รับสารบีพีเอ เช่น ส่งผลต่อระบบประสาท พัฒนาการของทารกในครรภ์ และเป็นสาเหตุต่อมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อเด็กแรกเกิดและทารกซึ่งได้รับสารบีพีเอจากขวดนมและภาชนะบรรจุอาหาร (Milk bottle and sipper cup) ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ล่าวุดมีการออกกฎหมายห้ามใช้สารบีพีในขวดนม (Milk bottle)  หรือภาชนะบรรจุอาหารสำหรับเด็กและทารกวัยแรกเกิด (Sipper cup) โดยเมืองชิคาโกเป็นเมืองแรกที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้ ทั้งนี้อุตสาหกรรมสารเคมีของสหรัฐอเมริกา (US chemical industry) ออกมาโต้แย้งการประกาศห้ามดังกล่าว รวมทั้งสภาผู้ประกอบสารเคมีอเมริกัน (American Chemistry Council: ACC) ได้ให้ความเห็นว่า การประกาศห้ามใช้สารบีพีเอของสหรัฐนั้น มีความเข้มงวดมากเกินไปเมื่อเที่ยบกับประเทศอื่นๆ

download PDF

Related Articles

“ABNT” Eco Label

“ABNT” Eco Label                   จา กกระแสความ ต้องการ สิน ค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริ...

EU ทำการ Review ครั้งที่ 17 มาตรการสุ่มตรวจพืชกลุ่มเสี่ยง

EU ทำการ Review ครั้งที่ 17 มาตรการสุ่มตรวจพืชกลุ่มเสี่ยง จากที่กฎระเบียบ Regulation (EC) No 669/2009 ที่ได กำหนดมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงข...