อุตสาหกรรมสารเคมีสหรัฐฯ ออกมาโต้แย้งหลังจาก ประกาศห้ามใช้สาร BPA อย่างเป็นทางการ

อุตสาหกรรมสารเคมีสหรัฐฯ ออกมาโต้แย้งหลังจาก ประกาศห้ามใช้สาร BPA อย่างเป็นทางการ

           

ความวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี ส่วนผสมของสารบีพีเอ หรือ บิสฟีนเอ (Bisphenol A: BPA) ต่อระบบการทำงานของร่างกายเมื่อได้รับสารบีพีเอ เช่น ส่งผลต่อระบบประสาท พัฒนาการของทารกในครรภ์ และเป็นสาเหตุต่อมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อเด็กแรกเกิดและทารกซึ่งได้รับสารบีพีเอจากขวดนมและภาชนะบรรจุอาหาร (Milk bottle and sipper cup) ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ล่าวุดมีการออกกฎหมายห้ามใช้สารบีพีในขวดนม (Milk bottle)  หรือภาชนะบรรจุอาหารสำหรับเด็กและทารกวัยแรกเกิด (Sipper cup) โดยเมืองชิคาโกเป็นเมืองแรกที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้ ทั้งนี้อุตสาหกรรมสารเคมีของสหรัฐอเมริกา (US chemical industry) ออกมาโต้แย้งการประกาศห้ามดังกล่าว รวมทั้งสภาผู้ประกอบสารเคมีอเมริกัน (American Chemistry Council: ACC) ได้ให้ความเห็นว่า การประกาศห้ามใช้สารบีพีเอของสหรัฐนั้น มีความเข้มงวดมากเกินไปเมื่อเที่ยบกับประเทศอื่นๆ

download PDF

Related Articles

ออสซี่ออกหลักเกณฑ์ฉลาก COOL

ออสซี่ออกหลักเกณฑ์ฉลาก COOL                 รัฐสภาออสเตรเลียประกาศรับร่า...

UK เพิ่มรายละเอียดระบุ “best before” บนฉลาก

UK เพิ่มรายละเอียดระบุ “best before” บนฉลาก รัฐบาลอังกฤษออกแผนนโยบายฉบับใหม่ หนึ่งในนโยบายสำคัญคือการพิจารณายกเลิกระบุข้อความที่ทำให้เก...