EFSA เสนอปริมาณพลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล และเกลือ ที่ควรได้รับต่อวันต่อสหภาพยุโรป

EFSA เสนอปริมาณพลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล และเกลือ ที่ควรได้รับต่อวันต่อสหภาพยุโรป

            สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่ง สหภาพยุโรป หรือ EFSA (European Food Safety Authority) เสนอปริมาณที่ควรได้รับต่อืวันสำหรับพลังงานไขมันรวม ไขมันอิ่มตัว คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล  และเกลือ จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ 100 กรัม ในรูปแบบของร้อยละเข้าสู่สภายุโรป ซึ่งเป็นปริมาณที่คำนวณตามหลักวิทยาศาตร์ ดังต่อไปนี้

  1. พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน
  2. ไขมันรวม 70 กรัมต่อวัน เมื่อเทียบกับปริมาณพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน
  3. ไขมันอิ่มตัว 20 กรัมต่อวัน เมื่อเทียบกับปริมาณพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน
  4. คาร์โบไฮเดรต 230 กรัม ต่อวัน เมื่อเทียบกับปริมาณพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน

download PDF

Related Articles

EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554

EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554                ...

เกาหลีใต้ร่างกฎหมายการห้ามใช้สีผสมอาหาร 14 ชนิด

เกาหลีใต้ร่างกฎหมายการห้ามใช้สีผสมอาหาร 14 ชนิด             เกาหลีใต้ร่างกฎหมายห้ามใช้สี 14...