EFSA เสนอปริมาณพลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล และเกลือ ที่ควรได้รับต่อวันต่อสหภาพยุโรป

EFSA เสนอปริมาณพลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล และเกลือ ที่ควรได้รับต่อวันต่อสหภาพยุโรป

            สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่ง สหภาพยุโรป หรือ EFSA (European Food Safety Authority) เสนอปริมาณที่ควรได้รับต่อืวันสำหรับพลังงานไขมันรวม ไขมันอิ่มตัว คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล  และเกลือ จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ 100 กรัม ในรูปแบบของร้อยละเข้าสู่สภายุโรป ซึ่งเป็นปริมาณที่คำนวณตามหลักวิทยาศาตร์ ดังต่อไปนี้

  1. พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน
  2. ไขมันรวม 70 กรัมต่อวัน เมื่อเทียบกับปริมาณพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน
  3. ไขมันอิ่มตัว 20 กรัมต่อวัน เมื่อเทียบกับปริมาณพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน
  4. คาร์โบไฮเดรต 230 กรัม ต่อวัน เมื่อเทียบกับปริมาณพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน

download PDF

Related Articles

AQSIQ เตรียมเพิ่มระดับเข้ม ในการตรวจลำไยสดนำเข้าจากไทย

AQSIQ เตรียมเพิ่มระดับเข้ม ในการตรวจลำไยสดนำเข้าจากไทย                          ...

EU อนุญาตสารปรุงแต่งกลิ่นรสเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/678 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/...