ร้านค้าใน EU ตื่นตัวร่วมนโยบายรักษ์โลก เน้นขายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านค้าใน EU ตื่นตัวร่วมนโยบายรักษ์โลก เน้นขายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            กลุ่มผู้ค้าปลีกร่วมกับสมาคมการค้าของสหภาพยุโรปประกาศแผนงา Retailers Environmental Action Programme (REAP) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมของภาคการค้าในสหภาพยุโรป และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของภาครัฐ

REAP  เป็นหนึ่งในมาตรการที่สหภาพยุโรปเร่งผลักดันตามนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) มีสาระสำคัญดังนี้

  1. จัดตั้ง Retail Forum เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างภาคการค้าในสหภาพยุโรป และส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน 2.
  2. ร้านค้าและห้างร้านควรมีการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งเรียกว่า Matrix of Environmental Action Point (MAP) ภายใต้แนวคิดที่ว่า What we sell, how we sell, and how we communicate

 

download PDF

Related Articles

จีนปรับมาตรการนำเข้าสินค้าใหม่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือเวียนเพื่อชี้แจงการออกมาตรการใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารสู่จีนของสำนักควบคุมคุณภาพ ...

PDA จับมือ USDA สร้างความปลอดภัยอาหารนำเข้า

PDA จับมือ USDA สร้างความปลอดภัยอาหารนำเข้า             รัฐบาลสหรัฐฯอเมริกาเปิดช่องว่างของเค...