แคนาดาประกาศอนุญาตให้ใช้ Steviol Glycosides จากยีสต์ Yarrowia lipolytica VRM ในอาหาร

         เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศ “อนุญาตให้ใช้ Steviol Glycosides จากยีสต์ Yarrowia lipolytica VRM เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล (Sweetener) ได้ในอาหารทุกชนิด และปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ได้เท่ากับปริมาณ Steviol Glycosides จากแหล่งอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก Health Canada โดยระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

          สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมรายการสารให้ความหวานแทนน้ำตาล (Sweetener) ที่อนุญาตให้ใช้ได้ของแคนาดา ได้ที่ : https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted/9-sweeteners.html.

download PDF

Related Articles

กฎระเบียบและการกำกับดูแลไขมันทรานส์ของจีน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ได้กล่าวว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานส์ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตถึง 500,00 คนต่อปี...

FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้

FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) หรือ FDA ตรวจสอบสินค้าอาหารที่วางจำหน่าย...