แคนาดาปรับเปลี่ยนรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สาธารณสุขแคนาดาของคณะกรรมการอาหารตีพิมพ์ “Notice of Modification to the List of Permitted pH Adjusting Agents, Acid Reacting Materials and Water Correcting Agents to Enable the Use of Hydrochloric Acid in Unstandardized Foods” โดยเอกสารนี้ให้ประเด็นสำคัญต่อไปนี้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  • การใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นสารปรับ pH ในอาหาร ซึ่งระดับสูงสุดที่ใช้ต้องสอดคล้องกับ Good Manufacturing Practice (GMP)
  • อนุญาตสำหรับ Bakery fillings, Flavour emulsions, Icings โดยจะถูกจัดประเภทภายใต้ชื่อเดียวกันในข้อบังคับปัจจุบัน
  • ไม่มีการระบุข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีการใช้กรดไฮโดรคลอริกที่ได้รับอนุญาต

 

กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

download PDF

Related Articles

สาธารณรัฐเกาหลีประกาศตรวจสอบสินค้า อาหารนำเข้าที่มีส่วนผสมของลูกยอ (Noni)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ออกประกาศตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าที่มีส่วนผสมของลูกยอ (Noni) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 22 ...

EU แก้ไขหน่วยวัดค่า ตรวจวิเคราะห์สารอัลฟลาทอกซิน

คณะกรรมาธิการยุโรป ได้มีประกาศ Corrigendum to Commission Regulation (EU) No 519/2014 of 16 May 2014 amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards me...