เกาหลีใต้ประกาศใช้ระบบการแสดงฉลากอาหารอัตโนมัติ“Food Label Bot”

      เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้เปิดตัวระบบการแสดงฉลากอาหารอัตโนมัติ “Food Label Bot” โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้มีการแสดงฉลากอาหารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพียงกรอกข้อมูลลงไปในแพลตฟอร์ม ระบบจะสร้างตัวอย่างฉลากอาหารขึ้นมา ซี่งในปัจจุบันระบบสามารถช่วยในการสร้างฉลากอาหารได้มากกว่า 130 ประเภท เมื่อเข้าระบบแล้ว ขั้นแรกต้องเลือกชนิดของอาหาร (Food type) และประเภทของบรรจุภัณฑ์ (Package type) ตัวอย่างเช่น มันฝรั่งทอดบรรจุถุง ให้เลือกชนิดของอาหาร เป็น “snack/bread/rice bread” และประเภทของบรรจุภัณฑ์ให้เลือก เป็น “bag” จากนั้นให้กรอกข้อมูลตามรายการตามที่ระบบกำหนด เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะสร้างตัวอย่างฉลากตามข้อมูลที่กรอกผ่านระบบซึ่งระบบการแสดงฉลากอัตโนมัตินี้จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

     อย่างไรก็ตามระบบอัตโนมัติเป็นเพียงแนวทางในการแสดงฉลากเท่านั้นว่าส่วนประกอบหลักที่จะต้องแสดงในฉลากจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยระบบยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

download PDF

Related Articles

จีนออกกฎคุมเข้ม GMO

จีนออกกฎคุมเข้ม GMO Draft law of genetically modified (GM) foods เป็นร่างกฎหมายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมประกาศใช้เป็นมาตรการควบคุมสินค้าดัดแปรพั...

สวีเดนเล็งห้ามใช้ BPA เคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร

สวีเดนเล็งห้ามใช้ BPA เคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร             รัฐบาลสวีเดนเร่งดำเนินการพิจารณาปร...