ญี่ปุ่นปรับปรุงตารางมาตรฐานองค์ประกอบอาหาร

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2020 กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ได้เผยแพร่การแก้ไขตารางมาตรฐานองค์ประกอบอาหารในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการแบ่งย่อยคาร์โบไฮเดรต การเปลี่ยนวิธีการคำนวณพลังงานและเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่เตรียมไว้ นอกจากนี้จำนวนอาหารที่ระบุไว้เพิ่มขึ้นจาก 287 รายการเป็น 2,478 รายการ

การแบ่งคาร์โบไฮเดรต

          ได้แบ่งคาร์โบไฮเดรตออกเป็น 6 ส่วน เพื่อเอื้อประโยชน์คต่อการคำนวณปริมาณน้ำตาลและปริมาณพลังงานที่แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปลี่ยนวิธีการคำนวณพลังงานซึ่งสามารถควบคุมสถานะที่แท้จริงของส่วนประกอบที่ให้พลังงานได้อย่างแม่นยำ

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำเร็จรูป

          รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น โครงร่างของการปรุงอาหารบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมวลและค่าส่วนประกอบของอาหารที่จัดจำหน่าย เพื่อช่วยในการประมาณคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหลังการปรุง

ที่มา : https://food.chemlinked.com/

 

download PDF

Related Articles

ออสเตรเลียออกมาตรการควบคุมสารเคมีในอาหารบางชนิด

ออสเตรเลียออกมาตรการควบคุมสารเคมีในอาหารบางชนิด สำนักงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia and New Zealand: FSANZ) ประกาศ...

EU อนุญาตใช้ Pyroligneous Distillate ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1246 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 ซึ่งคณะก...