ญี่ปุ่นแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร

คำว่า “ของเทียม” และ “สารสังเคราะห์” จะไม่อนุญาตให้ใช้ในการอธิบายถึงวัตถุเจือปนอาหารอีกต่อไป โดยการนำคำว่า “ของเทียม” และ “สารสังเคราะห์” ออกจากชื่อกลุ่มวัตถุเจือปนอาหาร ทั้งสารให้ความหวานแทนน้ำตาล สารแต่งสี วัตถุกันเสีย และสารแต่งกลิ่นรส เช่น “สารให้ความหวานแทนน้ำตาลสังเคราะห์” ให้แก้เป็น “สารให้ความหวานแทนน้ำตาล” “วัตถุกันเสียสังเคราะห์” ให้แก้เป็น “วัตถุกันเสีย”   

          เดิมในปีพ.ศ. 2532 กำหนดให้แสดงวัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดบนบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยไม่คำนึงถึงว่าวัตถุเจือปนอาหารนั้นจะเป็นสารสังเคราะห์หรือสารจากธรรมชาติ อย่างไรก็ตามสารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดที่ว่าไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็น “สารสังเคราะห์” หรือ “สารธรรมชาติ” ก็ตาม ต้องผ่านการรับรองจากรัฐบาลก่อนเพื่อความปลอดภัย

          นอกจากนั้น ยังนำ “Siroami Fugu” ออกจากรายการมาตรฐานของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Fugu โดยเหตุผล ที่แก้ไขเนื่องจากมีคำเรียกปลาปักเป้าที่หลากหลายในญี่ปุ่น ซึ่งอาจจะทำให้พิจารณาผิดพลาดถึงความเป็นพิษ ที่แตกต่างกันไปในชิ้นส่วนของปลาปักเป้า

          ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ออร์แกนิคได้มีการจำแนกอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวัตถุดิบและมีการเน้นย้ำเกี่ยวกับการแสดงฉลาก โดยวัตถุดิบอาหารที่มีลักษณะเฉพาะนี้รวมไปถึง

  1. ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดเฉพาะ
  2. ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ออร์แกนิค และอาหารออร์แกนิค
  3. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม (Non-GMO)
  4. ผลิตภัณฑ์ที่มีสถานที่ผลิตเฉพาะ
  5. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีการเก็บเกี่ยวเป็นพิเศษ
  6. ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเฉพาะที่หลากหลาย
  7. ผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อ

 

ที่มา :

  1. Chemlinked. Japan Revises Food Labeling Standards. https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-revises-food-labeling-standards.
  2. https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/200525_shiryou1_1.pdf.
  3. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200716_05.pdf.

download PDF

Related Articles

EU ลดระดับการสุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มกะหล่า

EU ลดระดับการสุ่มตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มกะหล่า                สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง...

EU กำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าเพิ่มเติม

เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 5 รายการดังนี้