EFSA ยอมรับแหล่งวิตามิน บี 12 สำหรับอาหารเสริม

 

EFSA  ยอมรับแหล่งวิตามิน บี 12 สำหรับอาหารเสริม

            คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์สาขาสารเจือปนอาหารและแหล่ง สารอาหาร ของสำนักความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป หรือ European Food Safety Authorities (EFSA) ยอมรับผลการประเมินความปลอดภัยของสาร 5'-deoxyadenosylcobalamin และ methylcobalamin ที่ได้จากจุลินทรย์ดัดแปรงทางพันธุ์กรรม (Genetically modified micro-organism) เพื่อใช้เป็นแหล่งวิตามิน บี 12 ทั้นี้ EFSA ได้เริ่มทำการประเมินความปลอดภัยของสารทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว หลังจากมีการนำไปใช้เป็นแหล่งวิตามิน บี 12 สำหรับบริโภคมาตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งผลการวิจัยของ EFSA พิสูจน์แล้วว่าไม่มีข้อกังวล ด้านความปลอดภัย

 

            วิตามินบี 12 (Cyanoobalamin) มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของ ระบบประสาท หลอดเลือด การสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง  และการเกิดมะเร็งบางชนิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ในธรรมชาตพบในอาหารจำพวกเครื่องใน สัตว์ เนื้อสัตว์ ปลา ไข นม เนยแข็ง โยเกิร์ต ธัญพืช และผักใบเขียว ตามข้อแนะนำของรมอนามัย หรือ Thai RDA (Thai Recommended Dietary Allowance) กำหนดปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภค

download PDF

Related Articles

อเมริกาบังคับแสดงข้อมูลเนื้อสัตว์บนฉลาก

อเมริกาบังคับแสดงข้อมูลเนื้อสัตว์บนฉลาก หน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ Food Safety and Inspection Service (FSIS) เสนอร่...

เม็กซิโกแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

เม็กซิโกแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม                     ประเทศเม็กซิโกแก้ไขก...