ญี่ปุ่นอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลาก

  1. แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลาก

       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ออกประกาศแก้ไข “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล” ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลากสินค้าได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลากสินค้า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการรีไซเคิลลงบนขวด PET โดยตรงแทนป้ายฉลากกำกับ

  • การสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนมีการแก้ไขระเบียบ (ตัวอย่าง บริษัท Asahi)

          เมื่อต้นปี 2561 บริษัทที่จำหน่ายเครื่องดื่ม Asahi ได้เริ่มดำเนินการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลากสินค้า โดยเป็นการลดการใช้ฉลากพลาสติกที่ติดกับขวด PET ซึ่งเป็นการลดขยะ ที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานที่จะต้องมีการติดและลอกสติกเกอร์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่มีการแสดงฉลากที่ตัวผลิตภัณฑ์ แต่ในส่วนของของข้อมูลฉลาก อาทิ วัตถุดิบจะต้องพิมพ์ไว้ที่ด้านนอกของกล่องบรรจุ

 

                                                                    

  • การดำเนินของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลากผลิตภัณฑ์หลังจากแก้ไขระเบียบ

         ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลากเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บริษัท Asahi ได้เริ่มวางจำหน่ายน้ำดื่มที่มีรสชาติ น้ำธรรมชาติ ที่มีขนาดบรรจุ 600 ml/2L ซึ่งสามารถลดจำนวนพลาสติกเรซินที่ต้องใช้ ได้ถึง 7 ตัน โดยบริษัทจะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลากประเภทอื่น ๆ ด้วย ซึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลากยังได้รับการตอบสนองที่ดีจากผู้บริโภคอีกด้วย

                                                                       

       2. ระบบการแก้ไขการติดฉลาก

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 กระทรวง METI ของญี่ปุ่นได้เปิดเผยถึงการแก้ไข “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล” ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลดขนาดเครื่องหมายและตัดลดบางส่วนของฉลากออก โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

  • ลดขนาดของฉลาก : โดยขนาดของฉลากที่ติดบนกระป๋องโลหะ กระป๋องอลูมิเนียม ขวด PET สามารถทำให้ลดลงได้เช่นเดียวกับขนาดที่ติดบนพลาสติกและกระดาษ
  • ใช้การสลักเครื่องหมายรีไซเคิลแทนที่การติดฉลาก โดยกระทรวง METI ออกประกาศให้ภาชนะบรรจุภัณฑ์จะต้องมีการสลักเครื่องหมาย 1 หรือมากกว่าไว้ที่ด้านล่างหรือด้านข้างของภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายที่สลัก พิมพ์ หรือติดฉลากไว้ที่ด้านนอกของวัสดุภัณฑ์

 

ที่มา : Chemlinked. Japan Permits Sale of Label-less Products. https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-permits-sale-of-label-less-products.

download PDF

Related Articles

เม็กซิโกแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

เม็กซิโกแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม                     ประเทศเม็กซิโกแก้ไขก...

ไอร์แลนด์เก็บภาษีน้ำตาล...หวังสู้โรคอ้วน

รัฐบาลไอร์แลนด์ยืนยันเริ่มเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หวังช่วยลดผู้เป็นโรคอ้วน โดยภาษีดังกล่าวจัดเก็บครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและน้ำผ...