ออสซี่ปรับกฎระเบียบนำเข้าสินค้ากุ้ง

กรมวิชาการเกษตรน้ำและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย ประกาศปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งเพื่อการบริโภค โดยการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบดังกล่าว เพื่อเพิ่มการจัดการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุโรค EMS (โรคตายด่วนกุ้ง) ซึ่งเป็น microsporidian parasite ที่สามารถส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโต และขนาดของกุ้ง ซึ่งแต่เดิมกฎระเบียบการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งของออสเตรเลีย เกี่ยวกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเชื้อ EHP ค่อนข้างไม่รัดกุม

          ทั้งนี้การส่งออกกุ้ง และผลิตภัณฑ์กุ้งไปยังออสเตรเลียจะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต และผลิตภัณฑ์กุ้งทั้งหมดจะต้องถูกทำความสะอาด พร้อมผ่าหลังนำเส้นดำออก เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อ EHP ในกุ้ง ในขณะที่ ขั้นตอนการนำเข้ากุ้ง และผลิตภัณฑ์กุ้งทางศุลกากรของออสเตรเลีย จะดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กุ้ง และการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว

          ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

download PDF

Related Articles

มาเลเซียเตรียมเข้มตรวจสินค้าจากไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้มีรายงานแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  ประจำกรุงจาการ์ตา เนื้อหาว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ได้มีก...

EU ประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้ไต้หวันอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Notice of information on the termination of the demarches with a third country notified on 1 Oc...