FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้

FDA เข้มงวดการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้

สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) หรือ FDA ตรวจสอบสินค้าอาหารที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ตามมาตรการเฝ้าอาหารปลอดภัย พบอาหารหลายชนิดอยู่ในสถานการณความไม่ปลอดภัย อาทิเช่น มีความเสี่ยงที่อาเกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต หรือมีฉลากที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดฉลากแจ้งข้อมูลสินค้าอาหาร และฉลากอาหารที่เสี่ยงให้เกิดการแพ้ FDA จึงเตือนให้อุตสาหกรรมอาหารทำการติดฉลากอาหารกลุ่มนี้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย  Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of2004: FALCPA (Public Law 108-282)  ที่กำหนดให้ระบุชนิดอาหารที่เป็นสาเหตุของการก่อภูมิแพ้รวม 8 รายการได้แก่ นม ไข่ สัตว์น้ำ สัตว์น้ำเปลือกแข็ง เช่น กุ้ง ปู ถั่วประเภท tree nuts ถั่วลิสง แป้งข้าวสาลี และถั่วเหลือง

      

 

      การแพ้อาหารส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันอย่างมาก ประชากรผู้ใหญ่ประมาณ ร้อยละ 2 และเด็กกว่าร้อยละ 5 แพ้อาหารบางชนิดแต่ปีมีผู่วยเข้ารับการรักษาประมาณ 30,000 คน และมีผู้สียชีวิต เนื่องจากอาการการแพ้อาหารประมาณปีล่ะ 150 คนในปัจจุบันยังไม่มีวีการรักษาอาการกแพ้อาหารได้ โดยผู้บริโภคที่แพ้อาหารจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารชนิดที่ตนเองแพ้ ซึ่งมีอาหารมากกว่า 170 ชนิด ที่ FDA พบว่าเสี่ยงต่อการทำให้เกิดอาการแพ้ นอกจาก 8 รายการข้างต้น 

download PDF

Related Articles

จีนเปิดตัวคู่มือการตั้งชื่ออาหารเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 หน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดของจีน (State Administration for Market Regulation : SAMR) ได้ประกาศการเปิดตัว “คู่มือ...

DEFRA ผุด COOL ฉบับใหม่คาดทันสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

DEFRA ผุด COOL ฉบับใหม่คาดทันสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้             การแสดงฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าห...