สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ เรื่อง เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

Related Articles

WHO/FAO ออกแผนรับมือความไม่ปลอดภัยอาหาร หลังวิกฤตการณ์ที่ญี่ปุ่น

องค์การอนามัยโลก (World HealthOrganization: WHO) ร่วมกับสำนักงานอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ออกแผนรับมือเหตุ...

EU สั่งเข้ม ห้ามใช้สาร Bisphenol A ในบรรจุภัณฑ์อาหาร

EU สั่งเข้ม ห้ามใช้สาร  Bisphenol A ในบรรจุภัณฑ์อาหาร             EU ประกาศย้ำเตือน&nbs...