สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ เรื่อง เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

Related Articles

FSANZ ประเมินการใช้ carbon monoxide ในสินค้าปลา

FSANZ ประเมินการใช้ carbon monoxide ในสินค้าปลา สำนักมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์ หรือ Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) อยู...

ไต้หวันเข้มนำเข้าน้ำปลา - เครื่องปรุงรสจากไทย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าในกลุ่มน้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำมันหอ...