อินเดียกำหนดมาตรฐานการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุสัมผัสกับอาหาร

หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ได้กำหนดว่าวัสดุที่ใช้บรรจุอาหารหรือสัมผัสกับอาหารโดยตรงที่ทำจากไม้ไผ่จะต้องมีพื้นผิวที่เรียบและปราศจากสารปนเปื้อนทางเคมี และมีหลักการผลิตที่ดี

การใช้วัสดุที่สัมผัสกับอาหารกำลังเป็นที่นิยมและแพร่หลายในปัจจุบัน แต่สำหรับประเทศอินเดีย วัสดุที่ทำมาจากไม้ไผ่ที่พบมากคือมีด ซึ่งผู้บริโภคนิยมนำกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ FSSAI ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลวัสดุต่างๆเหล่านี้ให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากไม้ไผ่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้:

  1. จะต้องมีพื้นผิวที่เรียบและปราศจากสิ่งสกปรกฝุ่นละออง กลิ่น และสี
  2. จะต้องปราศจากสิ่งปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
  3. จะต้องมีความทนทานและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  4. จะต้องระบุอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์และวิธีการเก็บรักษาไว้อย่างชัดเจนบนฉลาก
  5. การติดฉลากและการโฆษณาของผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ถูกลบออกโดยง่าย
  6. การผลิตวัสดุสัมผัสอาหารไม้ไผ่จะต้องผลิตและจัดการภายใต้สภาวะที่ถูกสุขลักษณะเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนทางกายภาพเคมีและจุลินทรีย์ โดยจะต้องเตรียมจากพันธุ์ไม้ไผ่ที่กินได้และจะต้องไม่มีวัสดุอื่นๆ ร่วมกับไม้ไผ่

 

ที่มา : https://food.chemlinked.com/

download PDF

Related Articles

อังกฤษเดินหน้าผู้นำตลาดไข่ปลอดภัย (British Lion Eggs)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านมาตรฐานของอังกฤษ (Food Standards Agency : FSA) ได้เปลี่ยนคำแนะนำใหม่ถึงแนวทางด้านความปลอดภัยในไข่ภายใ...

EU ถอนการอนุญาตสารออกฤทธิ์ 2 รายการ

สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ว่าด้วยการถอนการอนุญาตไม่ให้ใช้ Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate และ Z-13-hexadecen-11yn-1-yl acetate เ...