สหรัฐอเมริกาและจีนลงนามในแถลงการณ์ร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจเรื่อง Food and Feed Safety

                    

สหรัฐอเมริกาและจีนลงนามในแถลงการณ์ร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจเรื่อง Food and Feed Safety

                     วันที่ 18 มิ.ย. 2551 นาย Mike Leavitt รัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพและบริการประชาชน และนาย Li Changjiang  รัฐมนตรีว่าการ General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine(AQSIQ)   ของจีน ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่ระบุความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานของสองประเทศ ซึ่งเป้นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการประชุมหารือทางเศรษฐกิจยุทธศาสตร์สหรัฐฯ-จีนครั้งที่ 4 (the United State –China Strategic Economics Dialogue:SED)

                             การดำเนินงานข้างต้นเป็นไปตามแผนงานภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและสัตว์ Memorandum of Agreement(MOA) on food and feed safety  ที่สหรัฐจีนได้ลงนามใน MOA ร่วมกันเมื่อเดือนธันวาคม2550 ที่ผ่านมา โดยแถลงการณ์นี้ได้ระบัความคือหน้าดังนี้

  1. จัดตั้งกลไกร่วมมอกันในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับ ความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ได้แก่ การจัดตั้งจุดสื่อสาร จุดสื่อสารกรณีเร่งด่วน และเส้นทางการแจ้ง
  2. พัฒนาขั้นตอนที่นำไปสู่ระบบที่ AQSIQ สามารถรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ USFDA  ในผลิตภัณฑ์บางชนิดส่งออกไปสหรัฐฯ
  3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและการทดสอบของห้องปฎิบัติโดยสหรัฐฯจะให้ฝึกการอบรมเจ้าหน้าที่ของจีนเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดการของสหรัฐฯ

download PDF

Related Articles

UK เตรียมออกกฎระเบียบตรวจสอบเนื้อหมูฉบับใหม่

UK เตรียมออกกฎระเบียบตรวจสอบเนื้อหมูฉบับใหม่                        เมื่อวันที่ 25 มีนา...

EU อนุญาตให้ใช้ sodium benzoate, potassium sorbate, formic acid และ sodium formate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2023 of 18 November 2016 อนุญาตให้ใช้ sodi...