สหรัฐอเมริกาและจีนลงนามในแถลงการณ์ร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจเรื่อง Food and Feed Safety

                    

สหรัฐอเมริกาและจีนลงนามในแถลงการณ์ร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจเรื่อง Food and Feed Safety

                     วันที่ 18 มิ.ย. 2551 นาย Mike Leavitt รัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพและบริการประชาชน และนาย Li Changjiang  รัฐมนตรีว่าการ General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine(AQSIQ)   ของจีน ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่ระบุความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานของสองประเทศ ซึ่งเป้นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการประชุมหารือทางเศรษฐกิจยุทธศาสตร์สหรัฐฯ-จีนครั้งที่ 4 (the United State –China Strategic Economics Dialogue:SED)

                             การดำเนินงานข้างต้นเป็นไปตามแผนงานภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและสัตว์ Memorandum of Agreement(MOA) on food and feed safety  ที่สหรัฐจีนได้ลงนามใน MOA ร่วมกันเมื่อเดือนธันวาคม2550 ที่ผ่านมา โดยแถลงการณ์นี้ได้ระบัความคือหน้าดังนี้

  1. จัดตั้งกลไกร่วมมอกันในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับ ความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ได้แก่ การจัดตั้งจุดสื่อสาร จุดสื่อสารกรณีเร่งด่วน และเส้นทางการแจ้ง
  2. พัฒนาขั้นตอนที่นำไปสู่ระบบที่ AQSIQ สามารถรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ USFDA  ในผลิตภัณฑ์บางชนิดส่งออกไปสหรัฐฯ
  3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและการทดสอบของห้องปฎิบัติโดยสหรัฐฯจะให้ฝึกการอบรมเจ้าหน้าที่ของจีนเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดการของสหรัฐฯ

download PDF

Related Articles

อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก

อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก   ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเห็นด้วยกับการระบุถึง แหล่งที่มาของน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์ (Virgin Olive Oi...

ไต้หวันออกระเบียบฉลาก GE บนผลิตภัณฑ์

           สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare&rsqu...